Tuesday, December 11, 2012

Cyfrifiad 2011 a'r Gymraeg

Does gen i ddim amser i sgwennu blogiad go iawn ar y ffigyrau a ryddhwyd heddiw - ac mi'r ydw i eisiau golwg iawn ar y data cyn i mi wneud hynny beth bynnag.

Serch hynny mae'n debyg nad oes rhaid i mi nodi bod y ffigyrau yn siomedig, ac yn siomedig mewn gwahanol ffyrdd ar hyd a lled Cymru.  Byddaf yn dod yn ol at hyn maes o law.

No comments: