Saturday, January 17, 2009

Sut y gallai'r Toriaid fod o gymorth i Gymru?

Wedi bod yn meddwl rhyw ychydig am y ddadl yma ynglyn a chynlluniau'r Toriaid i ostwng nifer y seddi San Steffan o 40 i 30.

Mae Meurig yn gwneud y pwynt y byddai nifer o'r seddi newydd yn ddaearyddol afresymegol. Mae hynny'n gwbl wir wrth gwrs, a dydi pobl fel rheol ddim yn uniaethu gydag unedau etholiadol nad ydynt yn gwneud synnwyr iddynt - ac efallai bod hynny'n gwneud cynlluniau'r Toriaid yn beth da o safbwynt datblygu democratiaeth Cymreig.

Mae'r drefn bresenol yn un sy'n creu cystadleuaeth rhwng y Cynulliad a San Steffan a rhwng aelodau Cynulliad a rhai San Steffan. Mae'r ffaith bod pobl yn fwy tueddol i fynd at eu haelodau San Steffan os ydynt eisiau cymorth, ac yn fwy tueddol o bleidleisio mewn etholiad San Steffan nag ydynt mewn etholiad Cynulliad yn niweidiol i'r Cynulliad ac yn awgrymu'n gryf fod ei statws yn is o lawer nag un San Steffan.

Os ydi diwylliant democrataidd yn Nghymru i ddatblygu mae'n bwysig bod statws y Cynulliad yn codi, ac un San Steffan yn gostwng. Byddai etholaethau rhesymegol ar lefel Cynulliad a rhai afresymegol ar lefel San Steffan yn gymorth i wireddu hyn.

No comments: