Sunday, January 25, 2009

Pres am addasu deddfwriaeth - unrhyw sylwadau Mr Flynn?Yn ol y Sunday Times heddiw mae nifer o'r arglwyddi Llafur yn fodlon sicrhau bod deddfwriaeth yn cael ei addasu mewn ffordd sy'n fanteisiol i gwmniau masnachol am symiau sylweddol o arian (hyd at £120,000 y flwyddyn). Mae hyn yn mynd a ni'n ol at flynyddoedd olaf y Toriaid mewn grym pan roedd nifer o'u haelodau seneddol yn fodlon gofyn cwestiynau yn y Senedd ar ran cwmniau masnachol.
Mae drewdod marwolaeth gwleidyddol yn yr awyr mae gen i ofn.

Beth bynnag, bydd rhai ohonoch yn cofio'r gwichian ac ysgyrnygu dannedd rhyfeddol a gafwyd gan aelodau seneddol Llafur megis Wayne David (yr athrylith gwleidyddol a gollodd y rhondda i Lafur) a Paul Flynn ynglyn a mater cymharol ddibwys pan wariodd tri o aelodau seneddol Plaid Cymru eu lwfansau hysbysebu yn ystod ymgyrch etholiadol.

Roedd yr aelodau Llafur yn llai llafar o lawer pan aeth Peter Hain i drafferth am 'anghofio' datgan ei fod wedi derbyn £100,000 tuag at ei ymgyrch i fod yn ddirprwy arweinydd y Blaid Lafur. Yn wir nid oedd neb mor awyddus i'w amddiffyn na Mr Flynn.

Mi fydd yn ddiddorol gweld os bydd gan Paul unrhyw beth i'w ddweud am y sgandal ariannol ddiweddaraf yma. Y ffordd orau i weld os oes ganddo unrhyw sylw i'w wneud ydi cadw golwg ar ei flog. Mae Paul yn flogiwr hynod doreithiog, ac mae ganddo farn am pob dim dan haul, ac mae am i ni wybod ei farn am pob dim dan haul.

Os na fydd ganddo unrhyw sylw i'w wneud, neu os bydd yn ceisio amddiffyn yr arglwyddi llwgr, hwyrach y dylem gasglu mai er gwaetha'r holl ystumio sancteiddrwydd bod Paul yn gweld safonau mewn bywyd cyhoeddus yn nhermau mantais etholiadol i'w blaid ei hun a hynny'n unig.

Mewn geiriau eraill ni fyddai'n llawer mwy gonest na'i gyd Lafurwyr llwgr.

No comments: