Wednesday, January 28, 2009

Mae rhywbeth yn gyfarwydd iawn am farwolaeth araf llywodraeth Brown'Dwi'n cofio llywodraeth yn newid dair gwaith - yn 1974 pan enilliodd Llafur oddi wrth y Toriaid, ym 1979 pan ddaeth Thatcher i rym ar draul llywodraeth Lafur Callaghan, a buddugoliaeth enfawr Blair yn 97. Roedd diwedd y tri chyfnod yn rhai cofiadwy, a chofiadwy am y rhesymau anghywir.

Daeth llywodraeth Geidwadol Heath i ben ym 1974 yng nghanol llanast economaidd oedd yn dilyn yn rhannol o gyllideb 1972 Anthony Barber – gyda’r glowyr i gyd ar streic, llawer o’r gweithlu ar wythnos dri diwrnod, diweithdra’n cynyddu, chwyddiant sylweddol ac ati.

Cyrhaeddodd llywodraeth Lafur Callaghan ei derfyn mewn amgylchiadau gwaeth hyd yn oed ym 1979 yn dilyn y Winter of Discontent – gyrrwyr loris ar streic, gorsafoedd petrol wedi cau ar hyd y DU, nifer y di waith yn saethu tua’r to, cyrff ddim yn cael eu claddu oherwydd gweithredu diwydiannol a son y byddai’n rhaid taflu’r meirw i’r mor, y rheilffyrdd ar stop, ysbytai ond yn trin achosion brys, y gwasanaeth ambiwlans ar streic a’r fyddin yn gorfod gwneud eu gwaith i enwi ond rhai o broblemau'r cyfnod.

Wedyn dyna i ni ddiwedd cyfnod llywodraethol y Toriaid yn ol yn y naw degau hwyr. Er ei bod wedi colli pob hygrededd economaidd yn 1992 pan lwyddodd Norman Lamont i wario £27,000,000,000 yn ceisio (ac yn methu) cadw'r bunt yn yr ERM, cael ei foddi mewn sgandal o fath arall wnaeth y llywodraeth yma yn y diwedd, gyda phobl fel of Graham Riddick, David Tredinnick, Neil Hamilton yn dangos bodlonrwydd i gymryd pres gan gwmniau masnachol er mwyn gofyn cwestiynau seneddol oedd o fudd i’r cwmniau hynny.Lamont

Roedd hefyd yn gyfnod o sgandalau rhywiol mynych yn y papurau tabloid gyda storiau am aelodau seneddol Ceidwadol fel Piers Merchant a’i gariad dwy ar bymtheg oed, David Mellor a'r honiadau ei fod yn gwneud ei odinebu mewn crys Chelsea, Jerry Hayes a’i lythyrau ‘cariad’ i hogyn dwy ar bymtheg oed, ac wedyn roedd ein hen cyfaill Rod Richards yn ol pob golwg yn cael rhyw bum gwaith y noson y tu ol i gefn ei wraig gyda merch ifanc o’r enw Julia Felthouse.Mellor

A dyma ni ar derfyn cyfnod llywodraethol arall, gyda llanast ariannol arall. Yn ol yr IMF mae economi Prydain yn debygol o grebachu bron 3% eleni – mwy nag unrhyw economi datblygiedig arall. Wnaeth hyd yn oed Heath a Callaghan ddim llwyddo i gyflawni'r fath gamp.

Ac wrth gwrs mi'r rydan ni ynghanol sgandal llygredd arall gyda rhai o'r arglwyddi Llafur yn ol pob tebyg yn fodlon addasu cyfreithiau am bres. Mae hyn yn ei dro cryn dipyn yn waeth na sgandal amlenni brown y Toriaid yn y 90au. Mae'r syniad bod gwleidyddion anetholedig yn fodlon gwyrdroi'r broses o lunio cyfreithiau yn ddigon a mynd a gwynt dyn.

Yr unig beth rydym ei angen 'rwan ydi sgandal rhywiol neu ddau a bydd diwedd y cyfnod llywodraethol hwn gydag holl ddrewdod y tri tro diwethaf y collodd y blaid sy'n llywodraethu etholiad cyffredinol yn perthyn iddo.

3 comments:

Anonymous said...

Mi wyliais i'r dadlau rhwng Brown a Cameron yn ystod PM QT ddoe. Mi ges i olwg ofnadwy arno.....roedd e'n wirioneddol yn edrych yn wael.....y straen tebyg iawn. Er nad wyf i'n ffan ohon na'u nythaid o nadrodd ('falle fod hwnna yn ei roi back yn gryf), teimlaf rywfaint o drueni drosto. Mae pobpeth yn mynd ar chwal....

Shukmadeekash Gugel-Curry said...

Very useful info. Hope to see more posts soon!

—————————————
Mlaga Nails

Broch Computers said...

Am nae much o a politics mysel but fae fit yer sayin I cannae agree mere on at.