Wednesday, July 09, 2008

Mae Don yn iawn i boeni

Ymddengys bod y cyfaill Don Touig wedi bod yn dathlu penblwydd Cymru'n Un trwy boeri'r dwmi allan o'r goets.

Mae dyn yn deall yn iawn o lle mae Don yn dod wrth gwrs - mae'n un o ddeinasoriaid gwrth ddatganoli Llafur, ac nid yw'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhai caredig i bobl fel fo.

Mae'r Cynulliad wedi hen ennill ei blwyf ac wedi dod yn weddol boblogaidd - cymaint felly nes i'r glymblaid o gwahanol garfannau o wrth ddatganolwyr a ddaeth mor agos at atal datganoli yn ol yn 97 wedi chwalu. Yn wir mae'r Cynulliad wedi ennill mwy o rym - ac mae'n ymddangos bod y broses honno'n mynd rhagddi'n gynt ac yn gynt.

Law yn llaw a hyn mae'r gefnogaeth i Lafur wedi cwympo i lefelau na welwyd tebyg iddynt ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf - ac mae Llafur wedi colli grym ar Gyngor Caerffili - gardd gefn Don ei hun.

Ac yn waeth na'r cwbl, mae'r glymblaid Llafur / Plaid wedi llwyddo i dorri ei chwys ei hun o dan amgylchiadau economaidd digon anodd. Yn wir mae'r hollt rhwng Llafur San Steffan a Llafur Bae Caerdydd wedi ymestyn, ac yn fwyaf sydyn mae'r Blaid Lafur yn y Cynulliad yn edrych yn gymharol 'Wyrdd'.

Mae Don yn iawn i boeni wrth gwrs. Mae Cymru'n Un yn trawsnewid tirwedd gwleidyddol Cymru - ac yn gwneud hynny mewn modd sy'n debygol o amddifadu anifeiliaid gwleidyddol fel Don o'u cynefinoedd naturiol.

No comments: