Monday, July 21, 2008

Bil ffon Ieuan Wyn

Deallaf y bydd datganiad ynglyn ag olynydd i Rhodri Glyn yn cael ei wneud fory.

Deallaf hefyd bod perygl y bydd hyd yn oed Ieuan wyn yn cael trafferth i dalu ei fil ffon nesaf - mae wedi bod yn ffonio'r Eidal sawl gwaith am gyfnodau maith.

Mae Alun Ffred ar ei wyliau yn y wlad honno ar hyn o bryd.

No comments: