Friday, June 27, 2008

A dyna i ni broblem bach arall gyda Mr Eaglestone

Anaml y bydd rhywun yn cynhyrchu blog i ymateb i un sy'n ymddangos ar flogmenai (bydd yn digwydd weithiau, ond ddim yn aml). Ond dyna a wnaeth Mr Eaglestone yma y diwrnod o'r blaen.

Ymateb oedd Martin i'r blog hwn. Roedd Martin wedi ypsetio ychydig yn fwy gyda'r blog hwn gan Ordivicius.

Rwan, mae'n weddol amlwg bod Martin yn cam gynrychioli fy mlog - ond mae hynny'n ddisgwyladwy - blog gwleidyddol sy'n ceisio hyrwyddo ymdrechion Martin i gael ei ethol ar rhywbeth - unrhyw beth dan haul ydi'r ymdrech wedi'r cwbl.

Mae hyn oll yn ddigon teg - ond yr hyn dwi'n ei gael yn chwithyg braidd ydi 'polisi' cymedroli Martin. Mae rhai blogwyr nad ydynt yn caniatau sylwadau - mae hynny'n ddigon teg - 'dydi'r ffaith bod dyn yn credu bod ganddo rhywbeth i'w ddweud ddim yn golygu ei fod eisiau dadl am yr hyn mae wedi ei ddweud.

Yna ceir blogwyr eraill sy'n caniatau pob sylw. Mae hynny'n well - mae'n ffordd o hyrwyddo ymgom gwleidyddol.

Ac wedyn ceir blogwyr fel Martin sy'n cymedroli - hynny yw yn edrych ar gyfraniadau cyn penderfynu os i'w cyhoeddi neu beidio. 'Dwi'n deall pam bod Martin wedi gwneud hyn - ymddengys ei fod yn cael cyfraniadau sarhaus o bryd i'w gilydd.

Ond mae Martin yn cymedroli gan ddefnyddio llinyn mesur llawer ehangach na hynny. Ni fydd yn caniatau i mi gyfranu yn aml iawn - er nad ydw i erioed wedi ei sarhau mewn unrhyw ffordd.

Er enghraifft, ychwanegais bwt at y blog a sonwyd amdano uchod yn egluro yn fras iawn ddiffygion strategaeth Vote Plaid, Get Tory
mewn hinsawdd lle mae Llafur yn llawer llai poblogaidd na'r Toriaid (ac a barnu oddi wrth is etholiad Henley, maent hefyd yn llai poblogaidd na'r BNP a'r Blaid Werdd mewn rhai llefydd). Ni chafodd hynny ei gynnwys.

Yn ystod etholiadau'r Cynulliad y llynedd roedd Martin yn gwneud sylwadau ffeithiol anghywir bod y Blaid yn gyfoethocach na Llafur. Cyfranais bwt yn dangos ffigyrau'r Cwmisiwn Etholiadau oedd yn dangos i Lafur wario tua £20 am pob £1 a wariodd y Blaid yn yr etholiadau San Steffan blaenorol. Ni chafodd honno weld golau dydd wrth reswm.

Mewn geiriau eraill mae Martin yn cymedroli yn ol grym dadl ei wrthwynebydd - nid yn ol egwyddorion o chwaeth, chware teg, cwrteisi neu beth bynnag. Os na all ateb dadl mae'n ei dileu yn y darn bach o'r rhithfro mae'n ei rheoli.

Mae hyn wrth gwrs yn gwbl idiotaidd, gan ei fod yn gweithredu lefel anhygoel o uchel o sensoriaeth mewn cyd destun sydd mor fach (hy ei flog ei hun) nad yw'r sensoriaeth hwnnw'n cael unrhyw effaith yn y byd go iawn.

Hynny yw mae yna bwynt i Mr Mugabe sensro'r cyfryngau yn Zimbabwe - fo sy'n eu rheoli nhw i gyd. Ond does yna ddim pwynt i Martin sensro dadleuon nad yw yn eu hoffi mewn rhan o'r we - ac o'r cyfryngau yn gyffredinol - sydd mor anhygoel o fach. Does yna ddim i'w ennill ac mae'n ymdebygu ei hun i Mr Mugabe'r Felinheli yng ngolwg y sawl sy'n dilyn ei flog.

No comments: