Thursday, June 19, 2008

Arwel Pierce, Louise Hughes a chadeiryddiaeth Meirion

Yn ol y rhifyn cyfredol o Golwg mae ychydig o ffrae wedi codi rhwng Llais Gwynedd ac arweinydd y grwp annibynnol ym Meirion, Arwel Pierce oherwydd i Lais Gwynedd enwebu Louise Hughes (cynghorydd Llangelynnin), sydd i bob pwrpas yn ddi Gymraeg fel cadeirydd Pwyllgor Ardal Meirion.

Ymddengys bod Alwyn Gruffydd – un o gynrychiolwyr Llais Gwynedd ar fwrdd y cyngor yn dangos ei fod yn gyson os dim arall, ac mae’n beio Plaid Cymru oherwydd bod ei blaid ei hun wedi dewis Lousie. Gobeithio na fydd yr haf yma yn un cyn salad na’r un diwethaf - bydd Ali Bach yn gwybod o'r gorau pwy i'w feio’r am hynny hefyd.

Rwan, ‘dwi’n adnabod Arwel ac rwy’n ei ystyried yn gynghorydd ac yn berson o ansawdd, ac mae fy marn am Lais Gwynedd yn weddol amlwg i unrhyw un sy’n dilyn y blog yma. ‘Dwi hefyd yn meddwl y dylai pobl sy’n byw mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith wneud yr ymdrech i ddysgu’r iaith (a bod yn deg mae Louise yn dweud ei bod yn mynd i ddosbarthiadau Cymraeg).

Ond yn yr achos hwn ‘dwi’n sicr nad ydi barn Arwel yn gywir. Mae Louise yn aelod o Lais Gwynedd – ac oherwydd hynny dylai gael ei thrin fel pob aelod arall o’r blaid honno – beth bynnag am ei sgiliau ieithyddol. Nid yw’n briodol i blaid wleidyddol gael dwy haen o aelodau etholedig – y naill yn deilwng o gyfrifoldebau ychwanegol a’r llall yn anheilwng – gyda’r teilyngdod hwnnw wedi ei seilio ar garfan ieithyddol mae aelodau yn perthyn iddi.

Mae’n rhesymol disgwyl i unrhyw blaid wleidyddol beidio gwahaniaethu rhwng ei haelodau ar sail iaith. Byddai'n fater o gryn ofid i mi petai fy mhlaid i yn gwneud hynny.

No comments: