Saturday, March 11, 2017

Etholiadau lleol 1 - Gwynedd

Mae'r Blaid yn rheoli Gwynedd ar hyn o bryd ar ei liwt ei hun.  Methodd wneud hynny o drwch blewyn yn 2012, ond mae cyfres o is etholiadau llwyddiannus a rhai o gynghorwyr Llais Gwynedd yn croesi'r llawr wedi rhoi grym i 'r Blaid.  

Dylai ddal at y rheolaeth hwnnw ym mis Mai.  Mae yna nifer o resymau tros gredu hynny:

1). Mae'n dra thebygol y bydd llawer mwy o ymgeiswyr gan y Blaid yn 2017 na gafwyd yn 2012 - neu mewn unrhyw etholiad arall yn hanes y sir. Mae'r dyddiau lle'r oedd lleiafrif gweddol fawr o seddi yn y sir  ddim yn cael eu hymladd gan y Blaid yn y gorffennol.

2). Mae is etholiadau cyngor diweddar wedi bod yn hynod o gadarnhaol i'r Blaid.

3). Roedd pleidlais y Blaid yn Arfon ar lefelau hanesyddol uchel iawn yn 2015 a 2016.

4). Fel yng ngweddill Cymru, 'dydi Llafur ddim mewn lle da.

5). Dydi pethau ddim yn edrych yn wych i Lais Gwynedd chwaith.  Cawsant gryn gweir ym mhob is etholiad diweddar maent wedi llwyddo i ddod o hyd i ymgeisydd ar eu cyfer.  

Serch hynny mae yna fwy o ymdrech nag arfer gan y grwp annibynnol i ddod o hyd i  lechen lawn o ymgeiswyr - yn arbennig felly yn Arfon.  Gallai hyn fod yn broblem - ond gallai hefyd fod yn gyfle i'r Blaid.  Yn wahanol i weddill Cymru, mae gan y Blaid bleidlais graidd eithaf uchel yn y rhan fwyaf o Wynedd.  I'r graddau hynny mae'n llesol iddi os ydi'r bleidlais wrth Plaid Cymru wedi hollti i gymaint o gydrannau gwahanol a phosibl.  Hynny yw mae gobeithion y Blaid o ennill yn well os oes yna wrthwynebwyr Llafur, Llais Gwynedd ac Annibynnol yn hytrach nag un ohonynt yn unig.  

Dylai'r Blaid gryfhau ei gafael yng Ngwynedd.

2 comments:

Anonymous said...

Dau gwestiwn yn ceisio ffeithiau:
1.Beth yw'r union-ddosraniad o gefnogaeth i'r gwahanol pleidiau ar gynghor Gwynedd ar hyn i bryd?
2.Beth yw'r union-ddosraniad o ddarpar-ymgeiswyr i Lafur,y Toriaid, Ukip, Trethdalwyr, annibynnol ayb ac...
Oes newid yn y rhifoedd ers yr etholiad diwetha'
R'oedd gan brifysgol Exeter ddata eitha' cyflawn ar etholiadau lleol. Hwyrach t mae Blogmenai yn achub y blaen f'ama?

Cai Larsen said...

Anodd ei weithio fo allan - ond mae'r data llawn yma - https://diogel.cyngor.gwynedd.gov.uk/CanlyniadauEtholiadau/en/Etholiad/CSV/6

Dydan ni ddim yn gwybod pwy fydd yn sefyll eto - ond dwi'n hyderys y bydd record o ran nifer y pleidwyr fydd yn sefyll.

Go brin y bydd y Toriaid na UKIP na'r Trethdalwyr yn ffactor yng Ngwynedd. PC, Annibynnol, Llais Gwynedd, ychydig o Lafurwyr ac un neu ddau o Dib Lems fydd hi yn ol pob tebyg.