Monday, January 30, 2017

Theresa May druan

Mae cydymdeimlo efo Theresa May yn teimlo'n rhyfedd - ond mae yna reswm tros gydymdeimlo - mae hi wedi ei chlymu'n sownd i Donald Trump - yn drosiadol wrth gwrs.

Mae wedi derbyn cryn dipyn o feirniadaeth am gymryd cymaint o amser i gondemio cynllun dwlali Trump i wahardd trigolion o rhai gwledydd Mwslemaidd o'r America.  Ond mae yna reswm da pam ymatebodd May yn y ffordd y gwnaeth - dydi hi ddim mewn sefyllfa i bechu'r hiligi, oren a chroen denau o Efrog Newydd - a Brexit sy'n gyfrifol am hynny i raddau helaeth.  Felly cymrodd 38 awr iddi fynegi amheuon am bolisi idiotaidd sydd yn cosbi trigolion gwledydd sydd erioed wedi cynhyrchu terfysgwyr sydd wedi lladd unrhyw un yn yr UDA tra'n rhoi llonydd llwyr i wledydd Mwslemaidd eraill fel Saudi Arabia sydd wedi cynhyrchu terfysgwyr sydd wedi lladd Americanwyr yn America.

Bellach mae'n amlwg y bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl, a bydd hynny'n broblem enfawr yn economaidd.  Bydd ymadawiad Prydain hefyd yn ei gadael yn eithaf unig yn ddiplamyddol.  Dyna pam roedd Theresa May mor awyddus i redeg i America cyn gynted a phosibl, dyna pam bod Trump wedi cael gwahoddiad i ddod ar ymweliad gwladwriaethol yn llawer cynharach yn ei arlywyddiaeth na'r un Arlywydd arall, a dyna pam rydym yn clywed yr holl wichian treuenus am y berthynas. 'arbennig' efo 'r UDA.  Does gan Prydain ddim ffrindiau, ac mae'n torri ei bol i ddod o hyd i rai - ac America Donald Trump ydi'r hoff ddewis - mae'n fawr, cegog a swnllyd.

A gallwn fod yn eithaf siwr nad dyma'r weithred boncyrs olaf gan Trump.  Bydd yr hyn mae wedi ei wneud tros y dyddiau diwethaf wrth fodd eithafwyr Mwslemaidd - bydd yn cadarnhau eu naratif i'r byd Mwslemaidd ehangach bod y Gorllewin yn wrth Fwslemaidd.  Mae'n debygol iawn y bydd terfysgwyr Mwslemaidd yn ceisio gwneud rhywbeth i gael Trump i or ymateb eto, ac mae'n debygol iawn y bydd Trump yn gor ymateb eto.  Ac unwaith eto bydd Theresa May yn sefyll yn edrych yn hurt pan fydd newyddiadurwyr yn gofyn iddi beth mae'n feddwl o hurtni diweddaraf Trump.

Does yna ddim byd y gall Trump ei wneud sydd yn ddigon anymunol a hurt fydd yn ysgogi May i 'w feirniadu, a felly bydd pethau am flynyddoedd.


1 comment:

William said...

anobeithiol...

ond ti'n cymyd un peth yn ganiatâol Cai, sef bod Trump yn gwbod (neu'n cofio) pwy ydi Mrs May!!