Friday, June 24, 2016

Sibrydion 5

Aros yn debygol o ennill yn Nwyfor - ond nid o gymaint.  Meirion yn agos iawn.

Diweddariad - Meirion yn debygol o bleidleisio i adael.

No comments: