Tuesday, June 14, 2016

Ymhle yng Nghymru fydd y bleidlais Aros a Gadael uchaf?

Diolch i Mabon am dynnu fy sylw at y tabl isod - sydd wedi ei gymryd o dabl Prydain gyfan sydd yn ei dro wedi ei goledu o ddata sydd wedi ei goledu o bolau Prydain gyfan.  Mae'r polau wedi symud tuag at yr ochr Gadael ers i'r ffigyrau gael eu casglu - ond maent yn parhau i ddarparu gwybodaeth ddiddorol ynglyn a lle mae'r gefnogaeth i Aros yng Nghymru ar ei gryfaf - ac ar ei wanaf.  

Mae'r patrymau yn weddol amlwg - pedair sir sydd a phrifysgolion mawr ynddynt sydd fwyaf tebygol o aros.  Mae'r siroedd sydd a chanran uchel o Gymru Cymraeg yn byw ynddynt hefyd yn uchel ar y rhestr.  Mae'r Cymoedd dwyreiniol yn isel ar y rhestr - Blaenau Gwent, Merthyr a Thorfaen.  Mae'r dair sir wedi derbyn symiau sylweddol o arian o Ewrop. Mae cefnogaeth i aros yn Ewrop yn gyffredinol gryfach yng ngorllewin y wlad.  Ceir perthynas rhwng cefnogaeth uchel i aros a sector amaethyddol fawr.
Ceir mwy o wybodaeth yma - 

https://medium.com/@chrishanretty/the-eu-referendum-what-to-expect-on-the-night-521792dd3eef#.5ua3dqfak

Dwi ddim yn ddyn Facebook, ond deallaf bod ymdriniaeth ar dudalen Llyr ap Gareth.

Ymddiheuriadau am flerwch y lincs - dwi'n gweithio ar dablet sydd ddim yn cynnig llawer o hyblygrwydd ar Blogger.
No comments: