Tuesday, June 21, 2016

Os ydych chi'n cael eich temtio i bleidleisio i adael Ewrop ddydd Iau _ _

_ _ cofiwch pwy fydd yn gwenu fore Gwener os bydd Gadael yn ennill.

1 comment:

marconatrix said...

Ond dach chi´n fodlon wrth i ´estronion´ (h.y. Saeson) ymsefydlu yng Ngymru (neu yn arbennig yn y Fro)? Gofyn anodd ond ydi?