Sunday, November 09, 2014

Pam nad ydi trydar yn hwyr yn y nos pob amser yn syniad da

Mae trydar yn hwyr yn y nos yn gallu bod yn ddadlennol - ac yn rhywbeth digon peryglus i'w wneud.  Dwi ddim yn meddwl bod angen rhoi sylwebaeth ar sylwadau pwy bynnag sy'n cadw cyfri trydar Antoinette Sandbach ynglyn a'r helynt Lidl.  

Gellir gweld pethau'n gliriach ar @ASandbachAM


1 comment:

Anonymous said...

S'dim ots gen i am ei meddwdod hwyr yn y nos. Y peth sy'n peri gofid yw ei bod hi'n dechrau mabwysiadu safiad Jacques Protic, h.y. bod pobl Saesneg eu hiaith yn dioddef rhyw fath o anghydraddoldeb yng Ngogledd Cymru. Celwydd digywilydd ydyw, ac fel dwi wedi dweud mewn mannau eraill, tacteg clasurol y bwli - chwarae ar ddioddefwr er mwyn ecsbloitio'r difreintiedig yn fwy.

Mae'n rhaid inni ddisgwyl y bydd pobl fel JP yn ymlusgo o'u cuddfannau o dro i dro, ond a ddylen ni ddisgwyl celwyddau o'r fath gan ein cynrychiolwyr etholedig?

Phil Davies