Sunday, November 16, 2014

Araith Leanne yn Perth dros y Sul.Os ydych yn defnyddio ipad gallwch weld yr araith yma

1 comment:

Vaughan Williams said...

Araith ardderchog, newydd wylio'r cyfan. Llawn angerdd a gweledigaeth! Dydy'r pleidiau Prydeinig ddim yn deall bod yr Ymgyrch Ie yn fudiad ac nid yn sefydliad fel yr Ymgyrch Na.

"Wales is a nation, not a region the the UK" - llinell wych!

YMLAEN (a plyg bach - gwyliwch allan amdanon ni yn Llanelli mis Mai ;-)