Wednesday, March 12, 2014

Prynu cath mewn sach

Mae'r stori am ddiarddel y Cynghorydd Gethin James o gabinet Cyngor Ceredigion oherwydd ei fod yn aelod o UKIP, er cael ei ethol yn gynghorydd annibynnol, yn wers fach ddiddorol am y traddodiad annibynnol.  Er bod y sawl sy'n defnyddio'r label yma yn defnyddio pob math o ddadleuon ynglyn a'u gwrthrychedd gwleidyddol eu hunain tra'n wynebu etholiad - y gwir ydi bod llawer o'r creaduriaid hyn yn yn bobl wleidyddol iawn.  Maent yn cuddio natur eu gwleidyddiaeth oherwydd eu bod yn gwybod y byddai datgeliad  yn difetha eu gobeithion o gael eu hethol.

Byddai'n beth anoeth iawn i berson sydd eisiau  cath i'w phrynu mewn sach heb gael golwg arni'n gyntaf.  Ond mae pobl yn rheolaidd yn bwrw eu pleidlais i berson nad ydynt yn siwr o'i wleidyddiaeth a sydd heb ei ffrwyno gan y ddisgybliaeth sydd ynghlwm a bod yn aelod o blaid wleidyddol.

Prynu cath mewn sach  ydi pleidleisio i ymgeisydd annibynnol.  

No comments: