Wednesday, March 05, 2014

Proffeil galwedigaethol y Gymru Gymraeg

Diolch unwaith eth i Hywel M Jones am y lincs i'w dablau am ddosbarth cymdeithasol a phroffeil cyflogaeth Cymry Cymraeg.  Dwi wedi cymryd lluniau o'r graffiau sy'n ymwneud a galwedigaeth yn y siroedd hynny lle ceir canrannau uchel o Gymry Cymraeg.

Unwaith eto cawn nad ydi'r ystadegau yn cefnogi'r consensws cyfryngol Cymreig masocistaidd - sef bod yr iaith yn rhywbeth mwyfwy ddosbarth canol.  Y patrwm amlwg ydi tan gynrychiolaeth sylweddol o Gymry Cymraeg mewn swyddi proffesiynol uwch, tan gynrychiolaeth llai (oni bai am Ynys Mon) ymysg swyddi proffesiynol eraill a than gynrychiolaeth mewn swyddi elfennol (unwaith eto gydag eithriad Ynys Mon).

Ceir gor gynrychiolaeth sylweddol ymysg Cymry Cymraeg mewn swyddi sy'n ymwneud a chrefftau medrus, gweinyddiaeth a darparu gwasanaethau.

Mae'r tablau dosbarth cymdeithasol yn dangos patrwm tebyg.


No comments: