Wednesday, April 10, 2013

Mwy am etholiadau Ynys Mon

Diolch i'r Anglesey Telegraph  am dynnu sylw at gyflwyniadau 'Meurig' o'r etholiadau yng ngwahanol wardiau Ynys Mon.

Mae'r cyflwyniadau yn cychwyn tua hanner ffordd i lawr y dudalen yma ar Vote UK Forum.  Mae'r wybodaeth mor wybodus a dim arall 'dwi wedi ei weld.  

1 comment:

Anonymous said...

Wedi edrych ar restr yr ymgeiswyr. Un broffwydoliaeth yw y bydd yn anodd i unrhyw un sydd ddim yn byw o fewn sedd i ennill. Credu bod modd darogan 5 sedd i'r Blaid 5 i Llafur, 5 sedd annibynnol a 1 Tori. Sy'n gadael 14 sedd arall amhosibl ei darogan ac all fynd i unrhyw gyfeiriad. Credaf na fydd mwyafrif a bydd yn rhaid dod i ddeallwriaeth. Y pryder wrth leihau nifer y seddi yw y bydd grym yn cael ei grynhoi gyda llai o bobl a bydd rhai yn manteisio ar hyn