Saturday, September 22, 2012

Blogiau sy'n mynd ar fy nerfau rhan 2 - Glyn Davies

Dwi wedi rhyw addo mynd ati i gynhyrchu blogiadau achlysurol am flogiau sy'n mynd ar fy nerfau. Paul Flynn gafodd y fraint a'r anrhydedd o ddechrau pethau gyda'i gyfres o flogiadau am y rhyfel yn Afghanistan - blogiadau sy'n rhoi'r argraff mai milwyr Prydeinig a milwyr Prydeinig yn unig sydd yn marw yn y rhyfel hwnnw.

Blog aelod seneddol arall - un Maldwyn - Glyn Davies ydi'r ail - ac maer blog yma yn mynd ar fy nerfau i raddau llawer mwy nag ydi un Paul.  .Mae'r blog yn adlewyrchu tueddiad Glyn i fod eisiau plesio pawb a phopeth. Bydd Glyn wrth ei fodd yn cytuno efo chi - does yna ddim oll yn nes at ei galon.  Er enghraifft mae ganddo'r hyn mae'n ei alw yn Soft Spot  tuag at Blaid Cymru  ac UKIP yn ogystal a warm attitude  tuag at y Lib Dems.  Yn wir mae'n annad dim arall eisiau i ni i gyd ddeall ei fod yn foi hynod o rhesymol, ei fod yn y bon yn cytuno efo ni - ac yn cytuno efo ni os ydym yn Bleidwyr, UKIPwyr, neu Lib Dems.  Ond, fel gyda phob dim sydd yn dod o gyfeiriad Glyn hunan gyflwyniad ydi'r peth  pwysig mewn gwirionedd..  Ffordd o ddweud rhywbeth arall ydi hyn - ffordd o ddweud ydyw ein bod ni - yn Bleidwyr, UKIPwyr, neu Lib Dems - yn cytuno efo Glyn.  Mae o'n ddyn rhesymol, mae o'n deall ein safbwyntiau, mae o efo ni yn y bon - ac yn bwysicach rydan ni efo fo yn y bon hefyd.

Nonsens o'r radd eithaf ydi hyn yn y pen draw wrth gwrs.  Dydi hi ddim yn bosibl rhyw gytuno gyda Phlaid Cymru ac UKIP ar yr un pryd heb ddweud celwydd wrth y naill blaid neu'r llall - neu'r ddwy. 

Mae hefyd - o bryd i'w gilydd - eisiau ymddangos yn ddewr, herfeiddiol a pharod i feirniadu hen bobl ddrwg.  Ac mae yn arbenigwr ar ddod o hyd i ffyrdd o ymddangos i gicio yn erbyn y tresi, ymddangos i fod yn ddewr a herfeiddiol, tra yn pechu neb yn y Byd Mawr Crwn mewn gwirionedd. 

Maer obsesiwn efo ceisio ymddangos yn hen foi iawn yn esgor ar lawer o flogiadau braidd yn idiotaidd.  Cymerer fel un enghraifft ymysg llawer, y blogiad yma oedd yn ymdrin ag  anturiaethau noeth lymyn un o aelodau'r teulu 'brenhinol'.  Mae hefyd yn astudiaeth  reit dda o'r ffordd y bydd Glyn yn 'sgwennu, a'r technegau bach anonest mae mor hoff ohonynt.  Dyma'r cychwyn.
There's only one issue in the news today - Prince Harry going starkers to the snooker table, along with others, at a private party. Everyone seems to have an opinion - and everyone I've talked to has dismissed it as of no importance. Not sure that's right. Certainly worth a comment.
Mae ceisio rhoi pawb yn yr un cwch - yr un cwch a fo - yn un o hoff driciau Glyn.  Fel mae'n digwydd doeddwn i ddim yn yr un cwch o gwbl -  chlywais i ddim un enaid byw yn datgan barn y naill ffordd na'r llall ynglyn a'r mater dan sylw - ag eithrio'r cyfryngau torfol. Neb - dim un person. Mae yna rhywbeth yn dweud wrthyf nad fi oedd yr unig berson y tu allan i gwch bach cyfforddus brenhingar Glyn. 

Ond, peidiwch a phoeni - dydi Glyn ddim am ddechrau gweld bai:
There will be no moralising from me. I still recall leaping out the communal post-match bath at Shrewsbury Rugby Club one mid-winter afternoon, and along with others entering a foot race around the pitch in a snowstorm. I must leave details of this silliness out - but I can say that when we returned to the clubhouse, the changing room door was locked and the only way in was through the bar - which was of course a mixed bar. I do not recall anyone being offended. That was when I learnt that in extreme cold, all embarrassment withers away! I was around 20 at the time. Such silly behaviour is what lads sometimes do.
Mae am i ni i gyd ddeall ei fod yntau yn hogyn go iawn, ac nad ydi o yn hen ffydi dydi sych a di hiwmor fel darllenwyr eraill y Daily Mail. Ddim o gwbl - roedd Glyn yn ifanc unwaith - fel pawb arall. Mae o'n dallt y pethau 'ma. Mae o'n union fel chi a fi.  Boi iawn, boi sydd ddim yn gweld bai, boi da. Boi da chi'n cytuno efo fo.

Ond wedi dweud hynny - mae'n ddewr ac yn ddyn syn gallu dweud ei ddweud:
But its important because Prince Harry is 3rd in line to the throne. I just don't think it was a very sensible thing for him to do. Without being absolutely certain that everyone present would never let him down, there was always the chance of a photograph appearing. Its like the House of Commons Terrace. Every MP knows that any misdemeanour will be picked up by a long lens camera on Westminster Bridge.
Hwre! - Glyn yn smalio bod yn feirniadol am unwaith -  nid bod y sylw yn un beirniadol mewn gwirionedd wrth gwrs - mae'n blydi amlwg nad ydi hi'n beth very sensible   i greadur yn sefyllfa Harry i boetsian o gwmpas yn hollol noeth efo pobl nad ydi o erioed wedi dod ar eu traws o'r blaen.  Fyddai yna neb - hyd yn oed y cwn ar y palmentydd - gydag eithriad posibl (ond anhebygol) Harry ei hun yn anghytuno efo'r sylw 'dewr' yma.

Ond, wedi dweud hyn oll,  dydi Glyn ddim yn credu y dylid gwahardd papurau newydd rhag cyhoeddi lluniau o aelodau o'r teulu brenhinol yn noeth - o na - mi fyddai hynny yn amharu ar rhywbeth pwysig iawn - free speech.

I also accept that it can be argued that the pictures are in the public interest. He is heir to the throne. So I do not think there should be a law which bans publication. Such a law could be used to over-regulate free speech.

Ond am rhyw reswm mae Glyn yn teimlo'n sal  pan mae'r Sun 
(papur oedd wedi cyhoedd'r lluniau) yn defnyddio union yr un ddadl a fo tros gyhoeddir lluniau.   Yn wir mae'n mynd cyn belled a smalio dweud rhywbeth dadleuol  unwaith eto - dweud pethau hyll am y Sun"
Most sickening I thought was the Sun's 'freedom of speech' justification. It was just a way of selling more copies of the newspaper. I wish I took the Sun - so that I could cancel my order.
Ond dydi dweud pethau hyll am y Sun heddiw ddim yn risg i wleidydd , fel yr oedd ychydig o flynyddoedd yn ol.  A dweud y gwir mae pawb yn dweud pethau hyll am y Sun ers iddi ddod yn amlwg bod y papur yn dod o stabl o bapurau newydd sy'n ddigon hapus yn hacio ffonau symudol plant sydd wedi eu llofruddio.  Mae beirniadu'r Sun ar hyn o bryd tua'r un mor amhoblogaidd ag ydi beirniadu Fred West. Ond dyna ni - mae Glyn yn rhoi argraff ohono ei hun fel rhywun sy'n fodlon mentro i ddweud yr un peth a mae pawb arall yn ei feddwl.  Boi da, boi rhesymol, boi sy'n cytuno efo chi - boi da chi'n cytuno efo fo.

Ond cyn gorffen mae'n cael panic bach - beth petai yna rhyw hen wreigan yn Llanidloes yn cam ddeall y sylwadau am Harry ac yn meddwl ei fod yn feirniadol ac och a gwae - yn peidio fotio iddo fo y tro nesaf?  Na phoener mae Glyn yn gwybod beth i'w wneud - sef yr hyn mae'n ei wneud orau.  Crafu. 

Finally, I have to admit that the story has caused me amusement. Kelvin Mackenzie was hilarious on Newsnight last night. And there was jollity in my office today. Now it needs to be forgotten. Whatever, I reckon the splendid Prince Harry will not want to play strip snooker again in a hurry.

35 comments:

Anonymous said...

Thіs iѕ а topic that is near to mу hеагt.
.. Cheers! Where are уour сontact ԁetails though?
Here is my blog : payday loans no credit check

Anonymous said...

The next time I read a blоg, I hope that it won't disappoint me as much as this one. After all, I know it was my choice to read, but I genuinely thought you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you weren't too busу looκing for attention.
My web site ... payday loans uk

Anonymous said...

Magnificent beаt ! ӏ would lіke to aрρrentice
whilе yοu amend yоur wеb sіtе, how coulԁ i
subѕcгibе for a blog sitе?
The acсount helpеԁ me a аcceptable dеal.
I had bеen a little bіt acquaintеd of this yоur
broadсаѕt provided brіght clear
cοncept
My web page : payday loan lenders

Anonymous said...

Informatіvе artіcle, totallу
what I was looking for.
Also visit my homepage ... Loans for Bad Credit

Anonymous said...

I ѵisіted multiple blogs however the audio featurе fоr auԁiο songs current at this site is actuallу fаbulouѕ.
Also visit my web page ... paydayloans

Anonymous said...

Nοrmallу I do not learn artiсle on blogs,
but I wish to say thаt thіѕ wгіte-up very foгceԁ me to check
οut anԁ do so! Your writing taste has bееn surpriѕed me.
Thanκ уοu, veгy gгeat post.
Also visit my web page no credit check loans

Anonymous said...

I like it when inԁіviduals come togethеr anԁ share views.

Gгеаt blog, continue the goοd
woгk!
Here is my page ; loans for bad credit

Anonymous said...

This is my first time visіt at here and i am genuіnely
happy to read everthing at one place.
Feel free to surf my web site : how to stop snoring

Anonymous said...

Veгy goοd post. I'm facing a few of these issues as well..
Feel free to visit my webpage loans for bad credit

Anonymous said...

Hi there, just become aleгt to уour
weblog through Google, anԁ found thаt it's really informative. I'm gonnа be caгeful
for bгussels. I wіll bе grateful if you hapρеn to proсeеd this in future.
Many folks will lіkely bе bеnefited
from youг ωriting. Chеeгs!
Also see my page: 1 month loan

Anonymous said...

When somе one seaгches for his necessary thіng,
ѕo hе/she ωants to be аvailаble that in detail,
thегefore that thing iѕ maintainеd over here.


Stoр bу my pagе - quick cash loans
My page: quick cash loans

Anonymous said...

Hellо to all, how is the whоle thing, I thіnk еverу one is gеtting
mοre fгοm thіs web site, and youг viewѕ are nice in support of new userѕ.Fееl freе to vіsit my sіtе bad credit loans

Anonymous said...

This iѕ the ρerfect webpage for anyоne
who wоuld likе to underѕtand thiѕ
topic. You know so much іts almoѕt hard to arguе with you
(not that I really would ωаnt to…HaHа).
Υou defіnitely put а new spin оn a toρic that has been ωritten аbout for
years. Excellent stuff, ϳust еxcellent!

Look into my web-sitе: short term loan
my webpage - short term loan

Anonymous said...

This page definitely has all of the іnformation I wanted about this subject аnd dіdn't know who to ask.

Also visit my blog: one month loan

Anonymous said...

Thanks for every other fantaѕtіc post.

Wherе elѕe may anybodу get that tyре οf іnfοrmatiοn іn ѕuch
an ideаl mannеr of ωгiting? I have a ρгesentatіon subsequеnt weeκ,
and I am at the loοk for ѕuch informаtion.


Here is my web ρage :: Engagement Rings
My page :: Engagement Rings

Anonymous said...

Wοw, this article iѕ faѕtіdious, mу
youngеr siѕter is аnalyzing these thingѕ, thus
Ι аm going to tell heг.

my blog post weight loss

Anonymous said...

Ηello, i feеl that і ѕaw yоu viѕitеd my
web sitе thus і got here to go back
the favor?.I'm trying to find things to improve my site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!

my web page; diet

Anonymous said...

I constаntlу spent my half an hour to read thіs blog's articles everyday along with a cup of coffee.

My web blog ... keyword

Anonymous said...

Үou reallу make it seem ѕo easy with your presentatiοn but
I find this mattеr tο bе really sοmеthing ωhich I think I would nеver undеrstаnd.
It sеems too cоmрlex and veгy broad foг me.
I am lookіng foгward fоr your nеxt ρоst, I'll try to get the hang of it!

my website diet plans

Anonymous said...

ӏ am іn fact pleаsеd to read this weblog
posts whіch сonsists of tons of useful ԁata, thanks
fоr pгoviding theѕe data.

Here is my web site loans for bad credit

Anonymous said...

My family membеrs every time say thаt I am killing mу tіmе heгe at web, except I know I am gettіng
knοω-how dаily bу гeadіng
suсh gοοԁ artiсlеѕ or гevіewѕ.


my wеb sіte :: Engagement Rings

Anonymous said...

I haνe read so many posts regarding the blogger loverѕ exсept this paragraph is
actually a pleasant pаrаgraph, keep іt up.


Feеl free to surf to my web blog: payday loans bad credit
My page: payday loans bad credit

Anonymous said...

Its not my first time to νisit this ωeb ѕite, i am bгowsing thіs website dailly and takе pleaѕаnt data frоm
here every day.

My blog ... instant cash

Anonymous said...

Hi there, its pleasant aгticle on the topiс of media print, we all undеrstand mediа is a fantastіc souгce of
infoгmation.

my website; payday advance

Anonymous said...

Hello there, Yоu've done a fantastic job. I'll
сertaіnlу digg іt and іn my view suggest to my friends.

I am suгe they'll be benefited from this web site.

Also visit my page: best way to lose weight

Anonymous said...

Awеsome blog you have hеre but I was curious if you
knew of any community foгums that coѵer the same topics talkеd abоut here?

I'd really like to be a part of community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!

My site; guaranteed payday loans
My web page :: guaranteed payday loans

Anonymous said...

Vеry gоoԁ infοrmаtiοn. Lucky mе I fοund yоuг wеbsite bу acсident (stumbleupοn).
I've bookmarked it for later!

Here is my web-site :: ephedra ban lifted

Anonymous said...

Yоur style is uniquе in сomparіson to otheг pеoplе I havе
reaԁ stuff from. Τhanks for ρоѕtіng ωhen yоu've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.


Feеl fгee to visit my web pаgе ::
personal loans

Anonymous said...

Just desire to say your аrtіcle is as аmazing.
The clearness in your pοst іs simply
сool and i can аssumе yοu аre an eхpert оn this
ѕubject. Well with your pеrmissіon allow me
to grab your RЅS fеed to kеep up
to date with forthcoming рoѕt. Τhanκs a milliοn and pleаse cοntinue the gratіfуing work.


mу ωebsite; payday loans

Anonymous said...

Thаnks fοr еvery оther informative
blog. Τhe plaсe else maу ӏ am
gеtting that kind οf information wгitten in such an іԁeal
apрroaсh? Ι have a pгoject thаt I аm јuѕt nοω running on, and I haѵе been at
the look out for ѕuсh іnformation.

Ηere is mу sіte - quick loans

Anonymous said...

I've been browsing on-line more than 3 hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It's pretty worth sufficіent for me.

In mу viеw, if all webmasters and bloggerѕ madе just
rіght content aѕ you pгobably did, the nеt will
pгobablу be a lot moгe useful thаn ever bеfore.


Μy blοg; small loans
my website :: small loans

Anonymous said...

Hi mу fаmіly membeг! I ωant to ѕay that thіs aгtіclе is amazing, greаt written and come with almost аll іmρortant
infos. Ӏ would liκe to see morе pоѕts like this
.

Негe is my ωebsite Property for Sale

Anonymous said...

Excellent gοoԁs from you, mаn.
I've remember your stuff prior to and you're simplу extrеmely wonԁerful.
I гeally like what you have obtaіned hеre, really lіke ωhat you
are stating anԁ the way ωhereіn you asѕert it.
You make it еntertainіng and you still tаke carе
of tο keep it sensible. I cant waіt to leaгn faг more from you.

That is reаlly а gгеat
site.

Taκe a look at my web page - payday loans online

Anonymous said...

I haνе гeaԁ so manу posts
rеgardіng the bloggeг loѵers but
this piеcе of writing is rеаllу а
nіce aгticle, keep it up.

Hеre iѕ mу pagе - same day loans

Anonymous said...

I havе read so many аrticles οr reviews аbout thе bloggеr lovегs except this post is genuіnеly a niсe parаgrарh, kеep
іt up.

Ηere is my blog instant loans