Wednesday, February 29, 2012

Ffigyrau'r mis

Yn ol i fyny tros y 7,000 am y tro cyntaf ers mis Mai y llynedd - mis etholiad y Cynulliad.


Diolch i Gwynfor Owen, Iwan Rhys a'r gweddill ohonoch sydd wedi bod wrthi am yr etholiad arweinyddol - codi'r darlleniad heb i mi orfod gwneud gormod o waith.  Felly y dylai pethau fod!

2 comments:

Anonymous said...

Croeso - llawer haws na chadw fy mlog fy hun!

Iwan Rhys

Un o Eryri said...

Falch fy mod yn plesio
Gwynfor Owen