Wednesday, February 05, 2014

Cymry Cymraeg a chyflogaeth

Diolch i Hywel M Jones unwaith eto am y linc i siart rhyngweithiol mae wedi ei baratoi.

 Y Gymraeg yn ol ward a diwydiant ydi'r pwnc y tro hwn.  

'Dwi'n pastio ambell i siart, ond gellir gweld rhyw ward yng Nghymru trwy ddilyn y linc.   
2 comments:

William Dolben said...

Diddorol ar y naw! Cai a Hywel

Rhyfedd fod y ganran ddi-Gymraeg mor uchel a 20-25% ymhlith gweithwyr addysg ym Mryngwran a Bethesda....ond erbyn meddwl darlithwyr Bangor sy'n tynnu'r ganran i lawr ynde?

Mae'n sefyll i reswm mai addysg ydi'r maes mwyaf Cymraeg yn y Rhondda!

Cai Larsen said...

Ia - mae'r brifysgol ym Mangor ac Aberystwyth yn cael dylanwad eithaf eang.