Sunday, February 09, 2014

Cyflogau uwch swyddogion yng Nghymru

Cael y linc yma i adroddiad ar daliadau uwch swyddogion ar gyrff cyhoeddus gan swyddfa archwilio Cymru wnes i wrth fynd trwy flog penigamp Cneifiwr.  Mae'r pwnc yn un o gryn ddiddordeb yn stod cyfnod pan mae cyflogau y rhan fwyaf o bobl yn y sector gyhoeddus wedi ei rewi i bob pwrpas ers blynyddoedd.  Felly dwi wedi cymryd rhai o'r tablau o'r adroddiad er mwyn cyfleu  faint mae rhai o'r bobl yma yn ei ennill.

Dylid nodi bod y tablau wedi dyddio ychydig - 'dydi ffigyrau 2013 / 14 ddim ar gael.
No comments: