Monday, September 09, 2013

Cartogram etholiadol o Gymru

Diolch i  Ioan am anfon cartogram etholiadol o Gymru.Mae Cymru'n dindrwm yn fwyaf sydyn ac mae yna rhywbeth ofnadwy wedi digwydd i'r Canolbarth!

3 comments:

Anonymous said...

Maddau i mi am fod mor dwp on beth wyt ti'n ei olygu am 'Cartogram etholiadol'? Cartogram nifer etholaethau yng Nghymru?

Ioan said...

Efo Catogram mae ganddot ti ddau 'variable' ti'n gallu ddewis
1) Maint pob ardal (ddim yn gorfod byd yr un fath)
2) Lliw pob ardal

Efo'r un yma, mae:
* Pob etholaeth yr un maint (dio ddim yn berffaith)
* Lliw y blaid wnaeth enill y sedd yn etholiadau'r Cynulliad 2012

Joban cyflym amser cino oedd y map. Ella wnai un arall mewn munud...!


Alwyn ap Huw said...

Mae angen tiwb mawr o Preperation H ar Gymru druan!