Friday, March 15, 2013

Hyfdra Leighton Andrews


Hmm - felly mae Leighton Andrews yn ystyried mai 'stynt gwleidyddol' ydi sefyll yn ei erbyn mewn etholiad. 

 Dydi hi ddim yn hawdd meddwl am wleidydd arall mewn gwlad ag iddi draddodiad democrataidd sydd a meddwl mor uchel ohono ei hun fel ei fod yn llafurio o dan yr argraff bod pobl sy'n cystadlu am ei sedd yn gwneud hynny am resymau pitw.  Mae'r hyfdra yn ddigon a mynd a gwynt dyn.


4 comments:

Anonymous said...

Bydd adam price yn sefyll dros y plaid nawr yn 2017?

Anonymous said...

Dechra da iawn i Leanne felly.

Y peth gwaetha' fasa i neb cymryd unrhyw sylw o'i chyhoeddiad hi.

Anonymous said...

Byddwn i ddim yn poeni llawer - does ganddi dim gobaith canari

Anonymous said...

Os y bydd Llafur Milliband yn ennill etholiad San Steffan, gallai Cymru 2017 deimlo yn debyg iawn i Gymru 1999 - os felly byddai LW i ennill Rhondda yn "game on"