Wednesday, April 05, 2017

Ymgeiswyr Gwynedd

Wele ymgeiswyr Gwynedd a'r sawl sydd wedi ennill seddau yn ddi wrthwynebiad.  

Mae yna lawer o ailadrodd rhwng yr ail a'r trydydd sleid - ymddiheuriadau - dwi'n gweithio ar ipad a fedra i ddim torri'r lluniau.


2 comments:

Anonymous said...

Oes yna obaith i ddisodli Sion Jones yn Bethel ? . Mae'n drist gweld y Blaid Lafur yn ail-afael yn ardal y chwareli. Mae'n rhaid fod ganddo rhyw ddawn gwleidydda, neu fuasai pobl ddim yn pleidleisio iddo. Sut lwyddodd y blaid i golli pentref mor Gymreigaidd a Bethel yn y lle cyntaf ?

Cai Larsen said...

Dydi Bethel ddim yn ward chwarelyddol - un bwrdeisdrefol ydi hi.