Monday, April 24, 2017

Ah, y Dib Lems

Kate Hoey oedd un o'r ychydig ASau Llafur a ymgyrchodd i adael yr UE.  Mae'n aelod seneddol Vauxhall - etholaeth yn Lambeth - bwrdeisdref yn Llundain lle pleidleisiodd 67.5% o'r boblogaeth i aros yn Ewrop.  

Mae'r Dib Lems yn eu ffordd dihafal eu hunain yn gwybod sut droi hynny i'w melin eu hunain.


No comments: