Thursday, April 27, 2017

Mynd gam ymhellach na'r Dib Lems

Mae'r Dib Lems yn enwog am gam ddefnyddio ffigyrau a graffiau - ond hyd y gwn i dydyn nhw erioed wedi defnyddio pol cyfangwbl ddychmygol - er na fyddai'n syndod mawr i mi petai hynny wedi digwydd.  Ond mae'n sicr wedi digwydd gydag un ymgeisydd Llafur.


1 comment:

Joniesta said...

Dwin gweld dim oi le gyda'r tactegu yma gan Lafur. Mi fyddai'n well cael cytundeb traws bleidiol i gadw y toriaid allan. Y toriaid yw y brif elyn yng Nghymru bellach (ac erioed tasai'n dod i hynny).