Thursday, June 28, 2012

Chwaraeon ac egwyddorion

Mae'n debyg y bydd yna lawer yn ei chael yn anodd credu bod rhai o chwaraewyr peldroed Cymru eisiau chwarae i Team GB - a thrwy hynny o bosibl beryglu dyfodol tim cenedlaethol Cymru. Yn wir mae ambell un wedi gofyn sut y gallai Belamy - efo'i datws Owain Glyndwr a 'ballu - wneud y ffasiwn beth?

Dydi'r ateb i hynny ddim yn arbennig o anodd. Mewn chwaraeon 'does yna ddim llawer o egwyddorion - perfformio ac ennill ydi pob dim. Roedd llawer o'n ser rygbi yn fwy na bodlon mynd i Dde Affrica efo'r Llewod yn 1974 a 1980 tra roedd Nelson Mandella a'i debyg yn pydru ar Robben Island, a phan roedd mudiadau croenddu yn Ne Affrica, llywodraeth Prydain ac ymgyrchwyr gwrth aparteid yn crefu arnynt i beidio a mynd.

Yn wir mae rhai o'r mwyaf digywilydd - megis Gareth Edwards - yn hoffi awgrymu bod eu cefnogaeth i'r gyfundrefn aparteid wedi rhywsut, rhywfodd, fyrhau bywyd y gyfundrefn honno.

Ymysg y chwaraewyr o Gymru i fynd i Dde Affrica yn 1974 neu 1980 roedd y canlynol.

Alan Phillips, Mervyn Davies, Tom David, Bobby Windsor, Phil Bennet, Roy Bergiers, JJ Williams, JPR Williams, Gareth Edwards, Elgan Rees, Peter Morgan, David Richards, Gareth Davies, Graham Price, Jeff Squire, Gareth Williams a Ray Gravell.

Er tegwch gallaf feddwl am ddau a wrthododd - Gerald Davies a John Taylor.

46 comments:

Un o Eryri said...

Cytuno a chdi 100% yn anffodus, ac yn bersonol dwi'n methu deall y gefnogaeth i Tim y Llewod

Anonymous said...

Cytuno. Ti 'di anghofio Ray Gravell yn '80. Ddaru tim Llanelli dorri'r boicot hefyd.

Alwyn ap Huw said...

Os oes achos i chwaraewyr o Gymru i beidio a chwarae yn nhimau Olympaidd Prydain ni'r gwleidyddol rai sydd wedi methu creu yr achos gwleidyddol i'w rhwystro. Ein methiant ni ydyw nid methiant y chwaraewyr sydd heb deall ein neges.

Gwaeth peidio a beio Gareth Bale na Gareth Edwards am eu penderfyniadau chwaraeol, ein dyletswydd ni oedd eu perswadio i ymddwyn yn amgenach; ni sydd wedi methu – nid nhw!

HC said...

Enghraifft arall : Greg Thomas,y bowliwr cyflym o Gwm Tawe a wnaeth fynd ar y daith answyddogol o dan Mike Gatting . Aeth Mathew Maynard hefyd .
Alwyn - sut ar wyneb ddaear y mae pobl gyffredin Cymru i fod i berswadio Gareth Bale ? . Os oes yna un galwedigaeth sy'n byw mewn 'cocoon' afreal, yna peldroed proffesiynol ydi hynny . Fe wnaeth criw o gefnogwyr fynd a banner i'r gem gyfeillgar diweddar yn Efrog Newydd - ond i Craig Bellamy , ein Neo-Glyndwr , eu condemnio.
O ran criced, bu'r gwrthwynebiad ffyrnicaf i greu tim ystyrlon o Gymru o du tim (chwaraewyr a gweinyddwyr) Morgannwg. Mae rheolau criced rhyngwladol yn mynnu bod yn rhaid cael cystadleuaeth annibynnol dosbarth cyntaf i bob gwlad sy'n cystadlu ar y lefel uchaf. (Dyna pam y sefydlwyd cyngrhair peldroed Cymru) . Golygai hyn y buasai Morgannwg yn cystadlu yn fewnol, o fewn Cymru.
A gaf ddatgan yn bendant yn awr i'r wasg y buaswn yn gwrthod cynrychioli peldroed GB yn yr Olympics a Lloegr o fewn criced. Dyna ni, mae dy ddadleuon wedi fy mherswadio cyn brecwast , Alwyn !

Anonymous said...

Dwi'n methu gweld sut wyt ti'n gallu honni fod G Edwards yn cefnogi'r sistme Apartheid. Oherwydd ei fod ef a'i debyg wedi anwybyddu'r boycott....nid yw hynny'n dweud eu bod yn cefnogi'r sistem oedd yn bodoli yn Ne Affrica. Mi aeth nhw yno i chwarae....ond dod i ben wnaeth Apartheid. Eu dadl nhw oedd ni ddylid cymysgu chwaraeon a gwleidyddiaeth. Dwi'n anghytuno. Ond nid wyf i'n iawn o hyd. Nid wyf i'n credu am eiliad fod Edwards yn ddyn hiliol. Ac mi fyddai'n rhaid iddo fod petai e'n credu yn y sistem Apartheid.

Cai Larsen said...

Dwi'n meddwl dy fod yn camddeall. Nid dadlau bod yr uchod yn hiliol ydw i - dadlau mai prif egwyddor pobl sydd yn ymwneud a chwaraeon ydi hyrwyddo eu gyrfaoedd eu hunain - a does yna ddim ots am ddim arall.

Roedd llawer o bobl fel Edwards wedi dadlau bod eu hymweliad wedi helpu dod ag aparteid i ben. Ond roedd y ddadl honno yn groes i farn llywodraeth y DU, mudiadau gwrth aparteid ym Mhrydain, mudiadau croenddu yn Ne Affrica ac aelodau seneddol gwrth aparteid yn senedd De Affrica.

Mewn geiriau eraill roeddynt yn dadlau eu bod yn gwybod yn well na'r holl elfennau gwleidyddol gwrth aparteid - ac yn wir roeddynt yn meddwl eu bod yn gwybod yn well na'r llywodraeth aparteid ei hun.

Yn amlwg doedden nhw ddim yn gwybod yn well - rhoi eu buddianau eu hunain o flaen rhai pawb arall oedden nhw.

HC said...

Greth Bale wedi cael pwl o gydwybod , a thynnu'n ol oherwydd anaf (smalio) i'w gefn.

Anonymous said...

"Eu dadl nhw oedd ni ddylid cymysgu chwaraeon a gwleidyddiaeth."

Dyna yn union oedd llywodraeth De Affrica yn ei wneud, ac yn amlwg felly.

"Roedd llawer o bobl fel Edwards wedi dadlau bod eu hymweliad wedi helpu dod ag aparteid i ben."

'Rationalising' ydi hyn, fel mae Cai yn deud, rhoi buddianau eu hunain o flaen rhai pawb arall oedden nhw.

Anonymous said...

generic valium diazepam valium veterinary - purchase of valium

Anonymous said...

buy xanax online forum xanax overdose symptoms - xanax effects wiki

Anonymous said...

zolpidem tartarate where to buy zolpidem tartrate - zolpidem tartrate habit forming

Anonymous said...

ativan online lorazepam 1 mg and xanax - lorazepam 1 mg normon

Anonymous said...

buy zolpidem online zolpidem 10mg withdrawal symptoms - zolpidem getting high

Anonymous said...

order valium no prescription valium dosage alcohol withdrawal - valium davis drug guide

Anonymous said...

generic diazepam online diazepam zopiclone - diazepam low dosage

Anonymous said...

generic zolpidem generic ambien online no prescription - what are long term side effects of ambien

Anonymous said...

ativan medication lorazepam ativan uses - addiction xanax ativan

Anonymous said...

buy diazepam diazepam xanax dosage - diazepam 10 mg dose

Anonymous said...

ativan medication lorazepam ativan online - ativan online prescription

Anonymous said...

buy xanax online does xanax show up home drug test - what xanax pills look like

Anonymous said...

soma online pharmacy generic soma medication - buy real soma online

Anonymous said...

buy generic soma carisoprodol withdrawal syndrome - soma medication pregnancy

Anonymous said...

soma online buy somatropin thailand - carisoprodol drug test

Anonymous said...

buy diazepam generic valium generic valium mylan - valium liquid form

Anonymous said...

buy valium online street price valium 2mg - valium dosage help sleep

Anonymous said...

buy soma online carisoprodol and tylenol - carisoprodol buy

Anonymous said...

buy soma soma drug fibromyalgia - buy soma online usa

Anonymous said...

Blogger: BlogMenai.com - Post a Comment lorazepam without prescription - ativan medication http://www.ativanonlineoffer.com/#ativan-medication

Anonymous said...

Blogger: BlogMenai.com - Post a Comment acomplia diet pills - buy acomplia online http://www.a6soft.com/#buy-acomplia-online

Anonymous said...

astottecy buspirone without prescription - buy buspar http://www.busparspecialoffer.com/

Anonymous said...

Saliva Drug Testing Reliability prednisone drug - prednisone for sale http://www.prednisone4sale.com/#prednisone-for-sale

Anonymous said...

Xp Tablets Toronto generic prednisone - generic prednisone online http://www.prednisone4sale.com/#generic-prednisone-online

Anonymous said...

Hello, generic for lipitor - generic lipitor for sale http://www.costoflipitoronline.net/#generic-lipitor-for-sale

Anonymous said...

advitleva buy finasteride 5mg - buy generic finasteride http://www.bestpricefinasteride.com/

Anonymous said...

Nrt Drug Treatment buy topiramate online no prescription - cheap topamax http://www.topamaxbetterprice.com/

Anonymous said...

Veterinary Medicine Models order diflucan online no prescription - fluconazole online http://www.diflucansaleonline.net/#fluconazole-online , [url=http://www.diflucansaleonline.net/#buy-fluconazole-online-no-prescription ]buy fluconazole online no prescription [/url]

Anonymous said...

Drug Policy Of The Us buy generic lexapro - buy lexapro http://www.costoflexaproonline.net/#buy-lexapro , [url=http://www.costoflexaproonline.net/#buy-lexapro-online ]buy lexapro online [/url]

Anonymous said...

tfv buy lipitor - generic lipitor no prescription http://www.lipitordiscountonline.net/#atorvastatin-price, [url=http://www.lipitordiscountonline.net/#atorvastatin-price]lipitor without prescription [/url]

Anonymous said...

tmd lipitor no prescription needed - discount lipitor http://www.lipitordiscountonline.net/#lipitor-medication, [url=http://www.lipitordiscountonline.net/#lipitor-medication]cost of generic lipitor [/url]

Anonymous said...

tmd [url=http://www.zithromaxonlinerx.net/#cost-of-zithromax ]zithromax no prescription [/url] - zithromax sale - azithromycin without rx http://www.zithromaxonlinerx.net/#generic-zithromax-no-prescription ,

Anonymous said...

egy buy plavix without prescription - plavix online pharmacy http://www.plavixonlinesales.net/#buy-generic-plavix , [url=http://www.plavixonlinesales.net/#clopidogrel-75-mg ]plavix medication [/url]

Anonymous said...

xrh buy generic strattera online - generic strattera cost http://www.stratteraforsale.net/#generic-strattera-cost , [url=http://www.stratteraforsale.net/#strattera-pills ]strattera pills [/url]

Anonymous said...

Hello, cost of ambien - ambien cr http://www.monitorfolder.com/#ambien-cr , [url=http://www.monitorfolder.com/#cheap-zolpidem ]cheap zolpidem [/url]

Anonymous said...


4 Cymbalta Generic - cymbalta price http://www.cymbaltaduloxetineorder.net/#cymbalta-60mg, [url=http://www.cymbaltaduloxetineorder.net/#buy-duloxetine]Buy Duloxetine[/url]

Anonymous said...

1 cymbalta for sale - buy cymbalta without prescription http://www.cymbaltabuyonline.net/#generic-cymbalta, [url=http://www.cymbaltabuyonline.net/#generic-cymbalta]cymbalta cost[/url]

Anonymous said...

3, buy cheap klonopin - purchase klonopin online no prescription http://www.klonopinonlinediscount.com/#order-klonopin, [url=http://www.klonopinonlinediscount.com/#klonopin-generic]generic klonopin online[/url]