Sunday, February 25, 2018

Canlyniadau’r refferendwm fesul etholaeth

Bydd y sawl sy'n cofio noson cyfri refferendwm Ewrop yn cofio i'r canlyniadau gael eu rhyddhau fesul awdurdod lleol ym mhob man ag eithrio Gogledd Iwerddon. Mae'n debyg bod y ffigyrau wedi eu coledu bellach yn ol etholaeth seneddol - sy'n rhoi darlun ychydig yn wahanol ar bethau.  Wele ganlyniadau Cymru isod.  Gellir gweld y canlyniadau llawn yma.Canol Caerdydd - 69.7
Arfon - 65.1
Gogledd Caerdydd - 60.9

Gorllewin Abertawe - 57.4
Gorllewin Caerdydd - 55.2
De Caerdydd - 55.1
Ceredigion - 54.6
Pontypridd - 54.2
Mynwy - 52.2
Meirion Dwyfor - 51.7
Pen y Bont - 50.4

Gwyr - 49.9
Ynys Mon - 49.1
Brycheiniog a Maesyfed - 48.3
Bro Morgannwg - 47.7
Gorllewin Clwyd - 47.5
Gorllewin Casnewydd - 47
Aberconwy - 46.7
Dwyrain Caerfyrddin / Dinefwr - 46.3
Castell Nedd - 45.8
Delyn - 45.3
Caerffili -44.9
Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro - 44.7
Llanelli - 44.6
Preseli Penfro - 44.3
Trefaldwyn - 44.1
Dyffryn Clwyd - 44.1
Cwm Cynon - 43.1
Wrecsam - 42.7
Alun a Glannau Dyfrdwy - 42.3
Merthyr - 41.6
Islwyn - 41.2
Ogwr - 40.3
Aberafon - 40.1

De Clwyd 39.8
Dwyrain Casnewydd 39.8
Torfaen - 39.2
Rhondda - 38.8
Blaenau Gwent - 38
Dwyrain Abertawe 38

No comments: