Tuesday, February 07, 2017

Y ffug arfarniad lleoli - yn ei gyfanrwydd

Rydym wedi edrych ar hyn eisoes - ond cyn bod y stori ar y cyfryngau heddiw dyma gyhoeddi arfarniad lleoli Awdurdod Cyllid Cymru yn ei gyfanrwydd.  O'i darllen yn ofalus mae'n amlwg bod proses ymddangosiadol drylwyr yn fait accompli - roedd y canlyniad fwy neu lai wedi ei benderfynu cyn i'r broses gychwyn - a'r rheswm am hynny ydi'r meini prawf.  Byddai cael 'agos at Gaerdydd neu yng Nghaerdydd' fel maen prawf yn fwy gonest na'r stwff sydd yn y ddogfen.
No comments: