Wednesday, September 21, 2005

New Orleans, Mayo, Mai Lay, y Dixie a Fallujah

Medi 05 - Trychineb New Orleans. Wele erthygl wych Tom McGurk yn y Sunday Business Post yma. Dyfynaf ran, ond mae'n werth darllen y cwbl:

At the core of US foreign ambitions has been the notion that the sooner the rest of the world is refashioned in America's likeness, the better. When George W Bush talks about spreading freedom and democracy across the globe, what he really means is making the rest of the world more like America.

Why? Because, according to the American myth, the US today is the realisation of centuries of achievement and ambition. You could even see it in the snarl-lines around Donald Rumsfeld's mouth when he referred to ‘old Europe'.

Well, let's look at the society the US has ambitions to inflict on the rest of the world. If the flood tides pouring through the New Orleans levees have swept anything to the surface, it is the great secret the US has hidden for generations.

The secret is that, beyond all the braggadocio and superpoweritis of its media society dominated as it is by entertainment values is the reality that almost 40 per cent of Americans live in a third world, side by side with the first world.

It is a third world where educational, social, medical and employment opportunities simply do not exist; a third world that is uniquely of America's own making.

You can see them on all the news programmes this weekend, sitting on rooftops and motorway intersections, possessing nothing more than the clothes they are wearing. Here, in the world's greatest superpower, which has the technology and resources to move mountains and drain oceans, are its own citizens starving, without water, abandoned and left waving in desperation at passing press helicopters.

What a view of the American dream they have from the streets, where they are competing with the fleeing rats and the wild animals to find food and shelter.

In a mere 72 hours, as parts of New Orleans fell into complete social disorder, the White House has apparently been more concerned about the law and order problem than about the waterless, starving, dying masses.


Dydi'r Dde yn America ddim yn cytuno wrth gwrs - mae ganddyn nhw eglurhad haws o lawer - sef.

Ychydig fisoedd ynghynt 'roedd yr UDA yn gwneud eu gorau i orfodi eu ffordd nhw o fyw ar Irac trwy ymosod ar dref Fallujah. (Not for those of a nervous disposition oedd y geiriau a ddefnyddid ar y teledu ers talwm).

Gwibiwch yn ol ddeugain mlynedd i Mai Lay

Gwibiwn yn ol ymhellach i'r bedwerydd ganrif ar bymtheg, a gwreiddiau'r feddylfryd asgell dde Americanaidd bresenol, meddylfryd sydd yn edrych yn ol America'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fel rhyw baradwys bydol - byd di dreth a di wladwriaeth les, byd lle byddai ymdrech yn cael ei gwobreuo, byd lle'r oedd parch at gyfraith a threfn, byd lle'r oedd y tlawd a'r tywyll eu croen yn gwybod eu lle, byd lle nad oedd y wladwriaeth efo rhyw lawer o ddylanwad ar fywyd yr unigolyn. Ac wrth gwrs, nid oedd unman gwell na'r Dixie.

Ond wrth gwrs ffantasi ydi'r uchod. Ceir awgrym o wir natur y gymdeithas, a'r wleidyddiaeth sydd wedi gwreiddio ynddi yma, ac yn fwy erchyll yma. (Un arall i'w osgoi gan bobl y nervous disposition).

Y peth mwyaf arwyddocaol am y lluniau iasoer, trist yma i mi ydi bod cymaint ohonynt yn gardiau post - roedd y sawl oedd yn gyfrifol am y lynchings (dim gair Cymraeg amdano hyd y gwn i - mae'n debyg na fu rheswm i fathu gair yng Nghymru) yn poeni dim y byddai eu gweithredoedd yn cael eu cofnodi ar ffilm a'u dosbarthu. 'Roedd y gymdeithas a edrychir yn ol arni gyda'r fath hiraeth yn sespit o lofryddiaeth, hiliaeth, oedd a diffyg ymdeimlad llwyr o gyfrifoldeb sifil a chymdeithasol.

Ond wedyn mae diwylliant gwleidyddol Prydain yn dra gwahanol wrth gwrs.

Wel, tybed? Mae'n debyg gen i fod y wladwriaeth Brydeinig wedi bod i ryfel yn erbyn mwy o elynion gwahanol nag unrhyw wlad arall erioed. Maen nhw'n dweud bod deg ar hugain gair gan yr Esgimo am gwahanol fathau o eira. Mae eira yn rhan canolog o'r cyflwr o fod yn Esgimo. Yn yr un ffordd mae dwsinau o eiriau Saesneg i ddilorni pobl o gefndiroedd ethnig gwahanol. Fedra i ddim meddwl am un gair o'r fath yn y Gymraeg. Maent rif y gwlith yn y Saesneg.

A cheir blas ar y feddylfryd ar waith o edrych yn ol i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg unwaith eto.

Yn yr 1840au hwyr yn yr Iwerddon cafwyd pydredd yn lledaenu trwy gynhaeafau tatws y wlad am nifer o flynyddoedd yn olynol. Tatws oedd prif ffynhonell bwyd ac incwm y tlodion gwledig - ac roedd miliynau ohonynt. Trwy gydol y cyfnod 'roedd y tirfeddianwyr Seisnig, oedd wedi dwyn tir y Pabyddion cynhenid mewn canrifoedd blaenorol, yn allforio grawn i Loegr.

Syrthiodd angau a distryw tros eangdiroedd enfawr o Mayo trwy'r canoldiroedd ac i Cork tra ai'r allforio rhagddo. Bu farw llawer ar ochrau'r lonydd, yn y ffosydd ac yn y caeau, gan bydru, neu gael eu bwyta gan anifeiliaid lle'r oeddynt wedi syrthio - fel defaid. Caeodd llawer, llawer mwy eu hunain y tu ol i ddrysau eu tai fel y dynesai marwolaeth, er mwyn marw ymysg y sawl a'u carodd, gan geisio cadw gafael ar y mymryn urddas oedd yn weddill iddynt hyd y diwedd. Mae geiriau Fr Ward, offeiriad, yn dysteb dagreuol i dreueni'r bobl hyn, a'u penderfyniad pathetig i adael y byd yn barchus:

Our poorhouse is crammed. Still, thousands are craving admittance in vain, hoping to be coffined, rather than be exposed after death to dogs or wild birds of prey.

Yn y cyfamser 'roedd yr allforio yn mynd yn ei flaen, ac 'roedd y fframwaith deallusol a ddefnyddid i egluro hyn yn weddol gyfarwydd unrhyw un heddiw sydd wedi darllen ymateb rhai ar eithafion asgell Dde gwleidyddiaeth America i'r tsunami yn Asia a'r llifogydd yn New Orleans. Mae'r Arglwydd Trevelyan yn rhoi'r feddylfryd honno mewn geiriau'n weddol dwt:

The Famine was the judgment of God on an indolent and unself-reliant people. It was the cure ... applied by the direct stroke of an all wise Providence in a manner as unexpected ... as it is likely to be effectual! As God had sent the calamity to teach the Irish a lesson, that calamity must not be too much mitigated.

Ysgrifennodd yr Esgob John MacHale o Tuam y canlynol i'r Arglwydd John Russell, prif weinidog Prydain:

Your great destiny is the rescuing of an entire people from the jaws of famine.

Ond nid felly oedd Russell yn ei gweld hi. Y person a anfonwyd i liniaru ychydig ar y newyn oedd Sir Randolph Routh, a dyma a ddywedodd wrth ddirprwyaeth ddaeth i'w weld yn Achill:

It is essential to the success of commerce that the mercantile interest should not be interfered with; that it is a mistake to lower prices to assist starving people, for it gave bad habits to the people; and that the government was now determined not to interfere with the merchants but to act in accordance with the enlightened principles of political economy.

Efallai bod dataganiad Synod Thurles i bobl Iwerddon yn 1850 yn mynegi'n berffaith beth ddylai unrhyw un gydag owns o gydymdeimlad a'i gyd ddyn feddwl o'r feddylfryd Eingl Sacsonaidd asgell Dde sy'n rhoi aur o flaen cyd ddyn, damcaniaethau gwleidyddol ac economaidd o flaen atal poen a dioddefaint - ac sydd eisiau allforio'r feddylfryd i weddill y byd - gyda chymorth taflegrau Cruise a bomiau clwstwr os oes angen.

The desolating track of the Exterminator, is to be traced in too many parts of the country - in those levelled cottages and roofless abodes where so many virtuous and industrious families have been torn by brute force, without distinction of age or sex, sickness or health, and flung upon the highway to perish in the extremity of want....

We behold our poor not only crushed and overwhelmed by the awful visitation of Heaven, but frequently the victims of the most ruthless oppression that ever disgraced the annals of humanity. ... we see them treated with a cruelty that would cause the heart to ache if inflicted on the beasts of the field ... One of the worst fruits of the False Teaching of the age, has been to generate a spirit of contempt, hard heartedness, and hostility to the Poor. While the Gospel everywhere breathes respect and love for the poor ... the spirit of error ... denounces them as the great nuisance of the moral world.


Amen

O.N Cyfandir arall, ond yr un hen stori. Newydd ddod ar draws hwn:Rhag ofn nad ydych yn gallu darllen y llawysgrifen - dyma'r neges:

You will do well to try to inoculate the Indians by means of [smallpox-infected] blankets, as well as to try every other method that can serve to extirpate this execrable race."
- Cadfridog Amherst, Arglwydd Gadfridog Prydain yng Ngogledd America.

11 comments:

Anonymous said...

MauDbx [url=http://www.bu-tsujapan.com/]ugg メンズ[/url] FnkAox http://www.bu-tsujapan.com/ YmlCly [url=http://www.bu-tsujp.com/]ugg キッズ[/url] BedQjp http://www.bu-tsujp.com/ TpxDdj [url=http://www.newbootstojp.com/]ugg ムートンブーツ[/url] KvyZfl http://www.newbootstojp.com/ GskScb [url=http://www.kutsujp.com/]ugg アグ ブーツ[/url] JooCqs http://www.kutsujp.com/ CwcIsz [url=http://www.bootsladiesnew.com/]UGG メンズ激安[/url] JtrXjm http://www.bootsladiesnew.com/ NaaZtj [url=http://www.bu-tsugekiyasu.com/]ugg ブーツ[/url] JmwUfy http://www.bu-tsugekiyasu.com/ EprCmm

Anonymous said...

At tutorbene the students are also affordd with the selection of selecting the online math tutor of their scale Bryant said in an interview with Reuters positive they possess a great receiver corps, but will 38-year Tory Burch Stella Oxford Pump Dark Vicuna Kerry Collins--Manning's back-up--be capable to obtain them the ball consistently? Doubtful, Mason explains With many factories accessible in China, they could beget outrageous volume of jerseys He totally played 50 games and started in 37 Before the 2010 season, Clayton was exchanged from Baltimore Ravens to the Rams This issue in that case is actually the method that you have got your own man or women t-shirt
Kyle Kendrick Phillies Bullpen1 The Texans beat the Steelers way back in Week 4 by a score of 17-10 Generally if a aggregation signs a big name amateur the jerseys that buck the name of that amateur are apt to advertise out actual bound as action builds for his aboriginal game More information about the several advancements in foot and leg treatments can be obtained at Impress your date with your expansive information of Picasso and Matisse at the Museum of Fine Art or take in an IMAX film at the Houston Museum of Organic Science This does make sense because it is unthinkable for any other arrangement to be usedTennessee TitansThe Steelers thrashed the Titans in Week 5, but Tennessee made a great progress way since

Cheap NFL Jerseys
Wholesale NFL Jerseys
Nike NFL Jerseys

Anonymous said...

WcgNoe [url=http://ukbootshopon.com/]cheap ugg boots for kids[/url] FzyIto http://ukbootshopon.com/

Anonymous said...

iqrolvepg
ugg ブーツ
[url=http://www.jyoseiboots.com/]アグ ブーツ[/url]
http://www.jyoseiboots.com/ UGG アウトレット

Anonymous said...

Dfcoif [url=http://monclermass.com/]モンクレール アウトレット[/url] Sbugif Pkwukl [url=http://monclermass.com/]モンクレール ジャケット[/url] Hbiezo Fpatrc [url=http://monclermass.com/]モンクレール ダウン 新作[/url] Uybncs Lcngps http://monclermass.com/ Fvqaxv Hhwart [url=http://gucci-nice.com/]グッチ アウトレット[/url] Dflywq Xezxjp [url=http://gucci-nice.com/]グッチ 財布[/url] Pdozot Zzmdwp [url=http://gucci-nice.com/]gucci バッグ[/url] Yhnylk Fowthi http://gucci-nice.com/ Icwqzq Xvzzyf [url=http://www.shoeskan.com/]ugg のブーツ[/url] Qolzqp Dkwagi [url=http://www.shoeskan.com/]アグ ブーツ[/url] Xdqfxq Lbzufs [url=http://www.shoeskan.com/]アグ ムートンブーツ[/url] Otgzbp Zkwhkj http://www.shoeskan.com/ Ormfuc Jychjw [url=http://www.cheapmonclerya.com/]モンクレール ダウン[/url] Hjrcnv Ueezfi [url=http://www.cheapmonclerya.com/]モンクレール ダウンジャケット[/url] Uknuaj Hhsmov [url=http://www.cheapmonclerya.com/]モンクレール 激安[/url] Kenigu Uaalfl http://www.cheapmonclerya.com/ Pxhcdv Yxlodf [url=http://www.baileyjp.com/]ugg ブーツ[/url] Aqmsod Rsuicj [url=http://www.baileyjp.com/]アグ ブーツ 激安[/url] Uwxvdo Bwsvqc [url=http://www.baileyjp.com/]ugg ムートンブーツ[/url] Dqoyla Qskkoc http://www.baileyjp.com/ Eoauuo Hemdlz [url=http://www.monclerb.com/] モンクレール ダウン[/url] Rdlovg Kialuv [url=http://www.monclerb.com/] モンクレール2013[/url] Bhlqid Xcnhnd [url=http://www.monclerb.com/]モンクレール 店舗[/url] Tfgnac Poybea http://www.monclerb.com/ Akwndl

Anonymous said...

eosvjurjt
アグ
アグ
ugg
ugg
アグ

hgpaffhca
[url=http://www.classicminiboots.com/]ugg[/url]
[url=http://www.agubaileybuttontriplet.com/]ugg ブーツ[/url]
[url=http://www.agusandansu.com/]ugg ブーツ[/url]
[url=http://www.aguultrashort.com/]ugg ムートン[/url]
[url=http://www.agubaileybutton.com/]ugg ブーツ[/url]

nkghyffpe
http://www.agusandansu.com/ アグ
http://www.metallicboots.com/ アグ
http://www.agupaisley.com/ ugg
http://www.aguclassiccardy.com/ アグ
http://www.aguultratall.com/ ugg ムートン

Anonymous said...

fipmnotyv
アグ
ugg アグ
ugg アグ
ugg
ugg アグ

tvfigdunz
[url=http://www.agupaisley.com/]アグ[/url]
[url=http://www.agubaileybuttontriplet.com/]ugg アグ[/url]
[url=http://www.aguultrashort.com/]アグ[/url]
[url=http://www.aguultratall.com/]ugg ムートン[/url]
[url=http://www.metallicboots.com/]ugg ムートン[/url]

zyhmgndyz
http://www.aguclassiccardy.com/ ugg
http://www.aguultrashort.com/ ugg
http://www.metallicboots.com/ ugg アグ
http://www.agusandansu.com/ ugg ブーツ
http://www.agubaileybuttontriplet.com/ ugg

Anonymous said...

Uttedieby
Woolrich
woolrich parka
Beats by Dre UK
beats by dre uk
Outlet Woolrich

[url=http://www.prioryvale.net/Monster-Beat.html]beats by dre[/url]
[url=http://thermoplastictrading.com/Cheap-Monster-Beats.html]beats by dre uk[/url]
[url=http://www.woolrichtoit.com/]Woolrich[/url]
[url=http://www.woolrichforyou.com/]Woolrich outlet[/url]
[url=http://www.straievil.com/netoraji/upload/handbags.html]シャネル バッグ 新作[/url]

http://www.woolrichtoit.com/ Woolrich Parka
http://www.straievil.com/netoraji/upload/handbag.html シャネル ショルダー
http://www.woolrichv.com/ Woolrich Parka
http://www.woolricha.com/ Woolrich
http://thermoplastictrading.com/Monster-Beat.html Beats by Dr Dre

ligoBomsKig
アグ 楽天
ティンバーランド チャッカブーツ
アグ
アグ 5803
woolrich italia

http://www.woolrichv.com/ Woolrich
http://www.chanluuoutletjapan.com/ chan luu新作
http://www.2012bootsforjp.com/ ugg
http://www.woolricha.com/ Woolrich Outlet Online
http://www.woolrichc.com/ woolrich italia

[url=http://www.chanluuoutletjapan.com/] chan luu 本物[/url]
[url=http://www.bootsforannka.com/]アグ モカシン[/url]
[url=http://www.woolrichitalyshop.com/]woolrich eskimo[/url]
[url=http://www.japanwinterboots.com/]アグ5825[/url]
[url=http://www.woolrichitalystore.com/]woolrich bologna[/url]

huang jihe said...

ターナーに反対しても等しい幸福必要 Dustin Keller Womens Jersey

huang jihe said...

サウサンプトンランバートのアドバイス Steelers Customized Jerseys

Anonymous said...

Uttedieby
モンクレール
beats by dre uk
beats by dre
シャネル バッグ 新作
woolrich parka

[url=http://www.woolrichv.com/]Woolrichs[/url]
[url=http://www.woolrichtoit.com/]Woolrich Outlet Italia[/url]
[url=http://www.woolrichc.com/]woolrich parka[/url]
[url=http://thermoplastictrading.com/Monster-Beat.html]beats by dre[/url]
[url=http://www.straievil.com/netoraji/upload/moncler.html]モンクレール ダウン[/url]

http://www.straievil.com/netoraji/upload/moncler.html モンクレール ダウン
http://www.straievil.com/netoraji/upload/handbags.html シャネル バッグ
http://thermoplastictrading.com/Monster-Beat.html dr dre beats
http://www.prioryvale.net/Monster-Beats.html beats by dre uk
http://www.bennynato-onlus.org/public/allegati/Monster-Beat.html Cheap Beats by Dre

ligoBomsKig
UGG 直営店
Woolrich
ティンバーランド 激安
ugg ブーツ
chan luu チャンルー

http://www.outletbootsofficials.com/ ugg ブーツ
http://www.allthesnowboots.com/ アグ
http://www.mon-clerjp.com/ モンクレール のジャケット
http://www.thenewestbootsforyou.com/ アグ
http://www.snowbootstoyou.com/ アグブーツ

[url=http://www.straievil.com/netoraji/upload/moncler.html]モンクレール店舗[/url]
[url=http://www.jpbootsfor2012.com/]ugg ブーツ[/url]
[url=http://www.winterbootsforjp.com/]ugg ブーツ[/url]
[url=http://www.allthesnowboots.com/]アグ モカシン[/url]
[url=http://www.thebestbootsforwinter.com/]UGG店舗[/url]