Monday, March 25, 2019

Yr enwog ddeiseb fesul etholaeth

Mae’r ffigyrau yma wedi dyddio rhyw gymaint - neithiwr wnes i fynd ati i edrych - ond wele’r canrannau sydd wedi arwyddo’r enwog ddeiseb i wyrdroi Erthygl 50:
Ynys Mon - 5.95%
Arfon -10.08%
Meirion Dwyfor - 6.83%
Aberconwy - 7.22%
Gorllewin Clwyd -6.31%
Dyffryn Clwyd - 4.78%
Delyn -  5.78%
Alyn a GD - 5.58%
Wrecsam - 5.06%
De Clwyd - 4.92%
Trefaldwyn - 6.49%
Brycheiniog / Maesyfed - 7.78%
Ceredigion - 9.3%
Dwyrain Caerfyrddin - 6.24%
Preseli Penfro - 6.11%
Gorll C/fyrddin / De Penfro - 5.65%
Llanelli - 4.42%
Gwyr -  7.68%
Gorll Abertawe - 7.72%
Dwyr Abertawe - 4.18%
Castell Nedd - 4.54%
Aberafan - 4.02%
Ogwr - 4.2%
Rhondda - 3.18%
Cwm Cynon - 3.42%
Merthyr - 3.22%
Blaenau Gwent - 2.79%
Torfaen - 4%
Islwyn - 3.78%
Caerffili - 4.87%
Pontypridd - 6.37%
Penybont - 5.82%
Bro Morgannwg - 7.17%
Gorll C/dydd - 11.12%
Gogledd C/dydd - 11.69%
Canol Caerdydd - 11.48%
De Caerdydd - 9.05%
Dwyrain Casnewydd - 4.78%

Mynwy - 9.23%

Deiseb i’w gweld yma.

1 comment:

Anonymous said...

Yng ngwyneb y ffigurau ar gyfer Rhondda a Llanelli, sut fydd y blaid yn mynd ati i ymgyrchu yn yr etholaethau yna ? ( a ystriwyd yn addawol yn 2017 tan i'r ymgeiswyr gael eu dewis). Mae angen i nifer fawr o bleidleiswyr selog 'gadael' droi at y blaid er mwyn ennill.