Thursday, November 23, 2017

Is etholiad Cadnant - Cyngor Tref Caernarfon

Dawn Lynne Jones (Plaid Cymru) - 358
Gareth Parry (Llafur) - 129

PC yn cipio oddi ar Lafur gan adael Llafur heb gynrychiolaeth o gwbl ar Gyngor Tref Caernarfon.

Mae'r Blaid yn dal 11 o'r 17 sedd ar y Cyngor Tref bellach.

1 comment:

Anonymous said...

Bryncoch NPT
Plaid. 525 49%
Llafur. 306 29%
Ceidwadwyr 105 10%
Ryddfrydol. 92 9%
UKIP 33 3%