Saturday, October 11, 2014

Is etholiadau eraill yr wythnos ddiwethaf.

Mae'n ddigon naturiol bod cryn son wedi bod am yr is etholiadau a gynhalwyd yn Lloegr yr wythnos ddiwethaf.  Roedd yna is etholiadau eraill ddydd Gwener - yng Ngweriniaeth Iwerddon.  Cynhalwyd yr is etholiadau yn Ne Orllewin Dulyn a Roscommon De Leitrim - y naill yn etholaeth drefol a thlawd iawn a'r llall yn etholaeth wledig a cheidwadol.  

Mae'r newidiadau mewn patrymau pleidleisio ers 2007 yn syfrdanol - ond yn wahanol i 'r hyn ddigwyddodd yn Lloegr, pleidiau'r Chwith sydd wedi ennill tir i raddau syfrdanol yn Ne Orllewin Dulyn, ac annibynwyr gwrth sefydliadol (a'r Chwith i raddau llai) sydd wedi elwa yn Roscommon / De Leitrim.
2 comments:

Anonymous said...

Pleidiau chwith Iwerddon a Gwlad Groeg...cyfuniad o ape^l dileu dyledion cenedlaethol eu cyd-wladwyr o lywodraethau cynt (mi fu benthyg arian yn fwy poblogaidd na'i had-dalu h.y.)- a llefain yn erbyn amodau llym wedyn. Ar ben hyn beth am genedlaetholdeb gwrth EU/ECB hwyrach fel rhywbeth sydd a gafael ar galonnau'r pleidleiswyr?
Prif gwestiwn gwleidyddol sydd asgwrn y gynnen ar hyn o bryd yw "Pwy ydan NI?" Mae rhywun yn cofio hen air Carl Schmitt (dyn o ddiddordeb i ddwy begwn eithafol y dyddiau'ma http://newleftreview.org/II/67/benno-teschke-decisions-and-indecisions..
a fawr neb yn y canol: rhaid wrth elyn mewn unrhyw wleidyddiaeth ddifrifol..
Pwy a wyr faint o newid go iawn wnaiff hyn oll, ond dros Ewrob amgenach rw^an nid "pethau fel arfer" mo'r sefyllfa gwleidyddol..

Cai Larsen said...

Difyr iawn Mr Owen.