Thursday, June 01, 2006

Che Guevara - Arwr Dosbarth Canol

Fel rydym i gyd yn gwybod roedd Che yn arwr o'r radd flaenaf. Mae ei ddelwedd wedi ei hatgynhyrchu filiynau o weithiau ar grysau T a phosteri yn y gorllewin. Mae hyn yn wir am Gymru, ac mae'n wir ers blynyddoedd. Pan oeddwn i yn y brifysgol yn Aberystwyth chwarter canrif yn ol bellach 'roedd pob 'chwyldroadwr' o stiwdant gyda llun o'r dyn ar ei wal.Mor dderbyniol ydi'r dyn erbyn heddiw nes bod arddanosfa o ddelweddau ohono yn agor yn y V&A.Ar y cychwyn bwriad y trefnwyr oedd cael Gerry Adams, llywydd Sinn Fein i agor yr arddangosfa. Ond na, doedd hynny ddim yn bosibl. Cafwyd ffws a ffwdan. "Wedi'r cwbl, onid terfysgwr ydi Adams"?

Efallai, ond beth yn union oedd Che? Gweithiwr cymdeithasol? Gweinidog yr Efengyl? Athro ysgol gynradd? Cynhyrchydd rhaglenni dogfen?

Felly i fod yn gwbl, gwbl glir hoffwn sicrhau pawb nad oes gennym unrhyw reswm yn y byd i feddwl bod Che yn gefnogol i hawliau hoyw, nag i'r ewro, nag i hawliau anifeiliaid, nag yn poeni ddydd a nos am yr amgylchedd, nag yn mynd a'r plant i'r ysgol pob bore mewn SUV, nag yn llysiewr.

Roedd o'n derfysgwr.

Mae'n anodd meddwl am rhywun mwy addas na Mr Adams i agor arddangosfa'r V&A.

2 comments:

Chwadan said...

"One man's terrorist is another man's freedom fighter" - y dwytha oedd Che... ;-)

Anonymous said...

To a nail, lost a war.(wow gold) In a particular press to see(wow power leveling) such a foreign minyan: In order to (wow gold)receive a nail, we have lost a mati Tie In order to(wow power leveling) get a piece of mati Tie, we have lost a Pi Junma In order to get(wow gold) a Pijun ma, we (wow power leveling)have lost a(wow gold) jockey; To be a jockey, we lost a war victory. This is the first (Rolex)under general minyan at(World of Warcraft gold) first glance, but careful consideration, you(wow power leveling) will find that it contains a layer of the important essence of life: learn to give up, have a maturity. To a mati Tie and eventually lead to (wow gold)lose a war, this is not know how early to give up the consequences. Wise said: two disadvantages of the value comes light, the right to( World of Warcraft gold)choose the two-phase benefit. a folder to be the tail of the gecko already know how to give up the tail, the preservation of(wow power leveling) life, let alone we are full of (power leveling)the wisdom of mankind? ! in everyone's life, always (powerleveling)have in the face of choice, a choice, there is bound to give up, we have to learn is to( power leveling)pay a painful price, to give up local interests and preserve the overall interests. In chess, there are not "abandoning single-car" this trick? as the saying goes: not old, not new. sometimes, even (power leveling)the most precious things to know in good time to give up. when you( powerleveling)graduated from junior high school, in the face of a sincere friendship, you(powerleveling )will Yiyibushe. But think back, and only bid farewell to middle school, high school usher in a(rs gold )new life, can meet new friends. The recent shift is not on this? Finally, a celebrity's life motto In( gold wow)conclusion: Life is like theater, everyone is their own lives in the only director. Only Institute of choice, people will know how to give up the Chewu life, Xiaokan life, the life Habitat has Seasky.